Bérszámfejtés


Bérszámfejtéssel kapcsolatos teendők


Megbízóval munkaviszonyban és/vagy megbízási jogviszonyban állók bejelentése, bérszámfejtése, havi bérjegyzékének elkészítése munkaviszony megszűnése esetén.

A kilépéskor kiállítandó dokumentumok elkészítése,táppénzigénylés esetén az igénylő dokumentumok elkészítése, leadása.a havonta utalandó adók, közterhek, járulékok és egyéb kötelezettségek összegeiről feladás készítése, magán-nyugdíjpénztári elszámolások és bevallások elkészítése.

Egyeztetés a magán-nyugdíjpénztárakkal, nyugdíjazás teljeskörű intézése be-, és kilép munkavállalókkal kapcsolatos bejelentések és nyilatkozatok elkészítése (OEP,  adónyilatkozatok stb.).

Jogszabály alapján meghatározott nyilvántartások vezetése a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján.

A szükséges adó- és egyéb bevallások elkészítése, a bevallásokkal és az adatszolgáltatásokkal kapcsolatban hatóságok előtti képviselet
(ellenőrzések, egyeztetések).
Tanácsadás, tájékoztatás a jogszabályváltozásokról
Év végi munkaügyi  feladatok – személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódóan.


Nyilatkozatok elkészítése, munkáltatói és/vagy kifizetői igazolások,
illetve az előírt NAV-adatszolgáltatások elkészítése, leadása.

Munkáltatói elszámolást választó adózók részére a bevallás elkészítése.
NYENYI-adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (nyugdíj egyéni nyilvántartó lap);
adatszolgáltatás elkészítése és leadása.   

Bérszámfejtés munkaügyi feladatok

Igény szerint segítséget nyújtunk egyes munkaügyi feladatok elvégzéséhez, mint például munkaszerződések, munkaköri leírások elkészítésében(pl. szerződésminták segítségével ), de ezek vállalkozás  ügyvezetésének teendői,
tehát helyettük nem végezhetjük  el.

A tárgyhavi  bérelszámoláshoz szükséges dokumentumok/adatok(pl. jelenléti ívek,táppénzes papírok, szabadságnyilvántartások)
átadása történhet igény szerint személyesen, a Cégünk  vagy a Partnerünk székhelyén, illetőleg telephelyén, e-mailen, akár postai úton is lehetséges az adatok eljuttatása.

A munkaügyi feladatokhoz szükséges  anyag átadásának ideje tárgyidőszakot  követő hónap 5-ig szükséges, hogy legyen elegendő feldolgozási idő a bevallási határidőig, amely a bérszámfejtés esetében tárgyidőszakot követő hó 12-e.

Az átadott bérszámfejtési és munkaügyi  bizonylatokat  és azok tartalmát bizalmasan kezeljük, harmadik személy felé adatokat nem bocsátunk ki.
Iratok megőrzése
Év közben a munkaügyi  bizonylatokat a könyvelő iroda székhelyén vagy telephelyén tároljuk.
A naptári év elteltével a zárást követõen a lekönyvelt bizonylatokat és az elkészített bevallásokat 
és kapcsolódó dokumentumokat a partner részére további megőrzésre átadási jegyzőkönyv kíséretében  visszaadjuk.
Elérhetőségünk, megrendelés: Katt a képre: