Számviteli szolgáltatás


Törvényben vagy jogszabályban meghatározott mindenkori határidők betartása mellett:

Bt-k, Kft-k , EVÁS cégek könyvelése a kettős könyvviteli elszámolás rendszerében.
Egyéni vállalkozások, Alapítványok könyvelése Naplófőkönyvben .

Evás vállalkozások bevételi nyilvántartásának vezetése.
A könyvelési anyag feldolgozása általában cégünk telephelyén történik,
de nagyobb mennyiségű könyvelési anyag esetén a partner székhelyén
ill. telephelyén is lehetséges.
A könyvelés feldolgozása folyamatos .

A számviteli szolgáltatás magába foglalja:


Az átutalásos vevő és szállító számlák, továbbá a készpénzes számlák, bankbizonylatok rögzítését könyvelő programban

Vevő és szállító folyószámla vezetés.

A vállalkozások részére a vevők tartozásairól és a szállítók kiegyenlítetlen számláiról lista készítése.

Tárgyi eszközök nyilvántartásának vezetése.

Az előírások szerinti tételes adó kimutatások készítése.

A szükséges adó- és egyéb bevallások elkészítése határidőre.

Az adatok számítógépes feldolgozását követően határidőn belül tájékoztatjuk a céget a befizetendő, levonható és visszaigényelhető adókról, járulékokról valamint vállalkozásának eredményéről.

A számlarend, a számviteli politika valamint a szabályzatok szükséges módosításaira javaslat készítünk a jogszabályoknak való megfelelés értelmében

Megbízó módosuló adatainak az Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Központi Statisztikai

Hivatal, az illetékes helyi önkormányzat, illetve egyéb hatóságok és szervek előtti regisztrálásával kapcsolatos hivatali ügyintézés.

A könyvvezetéssel, a bevallásokkal és az adatszolgáltatásokkal kapcsolatban az előző pontban jelölt hatóságok előtti képviselet (ellenőrzések, egyeztetések).

Adóigazolások ügyintézése

Rendszeres és egyedi tájékoztatás és tanácsadás pl. az aktuális jogszabályok változása miatt vagy kezdő vállalkozások számára is.

Számviteli évnyitó egyszeri feladatok:
A tárgyhavi/tárgynegyedévi könyveléshez és bérelszámoláshoz szükséges dokumentumok/adatok átadása történhet igény szerint, személyesen,
a Cégünk vagy a Partnerünk székhelyén illetőleg telephelyén,
e-mailen vagy akár postai úton is lehetséges az adatok eljuttatása.

A könyvelési anyag átadásának ideje általában tárgyidőszakot
(akár havi, akár negyedéves időszakról van szó) követő hónap 10-ig történik,
hogy legyen elegendő feldolgozási idő a bevallási határidőig.

Ezt a feldolgozási időt általában 10 napban szoktuk meghatározni.
Az átadott bizonylatokat és azok tartalmát bizalmasan kezeljük, harmadik személy felé adatokat nem bocsátunk ki.
Irtok megőrzése:


Év közben a bizonylatokat a könyvelés székhelyén vagy telephelyén tároljuk.
A naptári év elteltével a zárást követően a lekönyvelt bizonylatokat és az elkészített
bevallásokat és kapcsolódó dokumentumokat a partner részére további megőrzésre
átadási jegyzõkönyv kíséretében visszaadjuk.

Elérhetőségünk, megrendelés: Katt a képre: